Zakup zestawów komputerowych, drukarek monochromatycznych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Zapytanie ofertowe na zakup zestawów komputerowych, drukarek monochromatycznych oraz urządzeń wielofunkcyjnych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
w Katowicach.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Termin składania ofert: Do dnia 1 grudnia 2015 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty:

  • cena brutto – 100%

Załączniki: