Zaproszenie na Konferencję pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej” zwieńczającej realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Jest ona organizowana pod Honorowym Patronatem Pana Wojciecha Saługi –Marszałka Województwa Śląskiego. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2015 roku w Best Western Premier Hotel Forum Katowice, przy ulicy Bytkowskiej 1A.

Celem konferencji jest zaprezentowanie produktu finalnego projektu, tj. portalu erpes.pl – służącego wymianie informacji użytecznych dla osób działających w sektorze ekonomii społecznej, a także umożliwiającego za pomocą specjalnie skonstruowanego narzędzia analityczno-diagnostycznego dokonywanie oceny kondycji podmiotów ekonomii społecznej.

Proponowana formuła wydarzenia pozwoli na przedstawienie rekomendacji w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz dobrych praktyk wypracowanych w trakcie realizacji projektu. Spotkanie będzie ponadto doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, upowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej oraz promowania ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w debacie prosimy o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie faksem pod numer telefonu 32 730 68 71 lub w formie skanu na adres aczechowska@rops-katowice.pl. Rekrutacja będzie prowadzona do 2 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w przeddzień konferencji (ilość miejsc ograniczona). Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu 32 730 68 96.

Informujemy, że rekrutacja elektroniczna została zamknięta. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z zespołem projektowy pod wyżej wskazanym numerem telefonu.