Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) kandydatów do pracy, pracowników, stażystów ROPS Katowice w 2016 roku.

Zapytanie ofertowe na zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) kandydatów do pracy, pracowników, stażystów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w 2016 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Termin składania ofert:
Do dnia 02 grudnia 2015 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty:

  • cena brutto typowych badań profilaktycznych – 100%

Załączniki: