Zapytanie ofertowe na usługę tłumaczenia dokumentacji z języków obcych krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na język polski z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych w krajach UE i EOG w 2016 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia: Usługa tłumaczenia pisemnego dokumentacji z języków obcych krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na język polski z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych w krajach UE i EOG.

Termin składania ofert: 16 listopada 2015 roku, godz. 08:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Załączniki: