Zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne i druk publikacji „Działania na rzecz aktywnej integracji”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia: przygotowanie graficzne i druk publikacji „Działania na rzecz aktywnej integracji” w ramach projektu systemowego 7.1.3 Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.

Termin składania ofert: 16 listopada 2015 r.