Zaproszenie do udziału w konferencji na temat: Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają przedstawicieli samorządów gminnych, w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz przewodniczących rad gmin z terenu województwa śląskiego do udziału w konferencji na temat: Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku w Katowicach. Dokładne miejsce realizacji wskazane zostanie w późniejszym terminie. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu.

Celem spotkania będzie m.in. omówienie realizowanej w Polsce polityki przeciwdziałania alkoholizmowi i przedstawienie zadań samorządów lokalnych, w tym dotyczących ograniczania dostępności fizycznej alkoholu oraz prowadzonej działalności profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o kontakt z  Działem Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 32 730-68-92).