Nabór trenerów/instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia „Kontrola zarządcza”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Nabór trenerów/instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia „Kontrola zarządcza”

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2015 roku.