Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”

W dniu 25 sierpnia br. uchwałą nr 1584/62/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk w zakresie prorodzinnych działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Laureaci konkursu tj. trzy gminy z województwa śląskiego wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny otrzymają Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego, a także tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Wniosek o udział w konkursie należy dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, bądź przesłać drogą pocztową do dnia 30 września 2015 roku – o zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu decyduje data jego wpływu. Elektroniczną wersję wniosku należy przesłać na adres: jkrywult@rops-katowice.pl.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie oraz procedury składania wniosków określone zostały w regulaminie, który zamieszczono poniżej.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 032 730 68 85 bądź mailowy pod adresem: jkrywult@rops-katowice.pl. Serdecznie zachęcamy samorządy gminne z terenu województwa śląskiego do udziału w tym przedsięwzięciu.

Załączniki: