Zaproszenie na konferencję „Spółdzielnie socjalne i samorządy – współpraca dla wzajemnych korzyści”.

Krajowa Rada Spółdzielczości wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich oraz Związkiem Miast Polskich organizuje konferencję „Spółdzielnie socjalne i samorządy – współpraca dla wzajemnych korzyści”. Celem konferencji jest przybliżenie dobrych praktyk przedstawicielom samorządów, wymiana doświadczeń i przedyskutowanie barier i szans podobnej współpracy w przyszłości.