Formularz zgłoszeniowy na spotkania informacyjne
dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji

Wybierz spotkanie
Dane instytucji zgłaszanej
1Nazwa instytucji
2Miejscowość
3Kod pocztowy
4Ulica, numer
Dane osoby zgłoszonej
5Imię
6Nazwisko
7Stanowisko
8Telefon
9Adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) na potrzeby organizacji spotkań w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.
stopka UE