Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.137.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 20 do 21 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 17 uczestników zajęć),
b) od 27 do 28 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 17 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 34 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo najem 1 sali szkoleniowej przystosowanej do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.137.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.141.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Zaburzenia życia rodzinnego spowodowane problemem alkoholowym. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu m. in. w zakresie sposobów motywowania do terapii osób współuzależnionych i metod terapii oraz tworzenia skutecznej pomocy specjalistycznej.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.141.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.144.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi kursu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 08 do 11 listopada 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 osób dorosłych oraz 12 dzieci w wieku od 5 do 10 lat).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.144.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.143.2018 – Kurs terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.143.2018 – Kurs terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.138.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Bezpieczeństwo publiczne a środki psychoaktywne. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w od środków psychoaktywnych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.138.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.139.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – jak skutecznie pomóc nastolatkowi i jego rodzinie? Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą z problemem uzależnienia od narkotyków i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinami m. in. w zakresie podejmowania interwencji wobec młodzieży stosującej środki psychoaktywne, kreowanie w samorządach rozwiązań na rzecz zwalczania narkomanii wśród młodzieży oraz tworzenia skutecznych programów profilaktycznych, pomocy specjalistycznej. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.139.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.131.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu trzech cykli szkoleniowych pod nazwą Praca z dziećmi i młodzieżą. Jeden cykl szkoleniowy składa się z 5 modułów, każdy po 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Zatem łącznie jeden cykl szkoleniowy trwa 120 godzin dydaktycznych/15 dni szkoleniowych. Jedna grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 20 osób. Łączna liczba grup szkoleniowych: 3. Łączna liczba osób: nie więcej niż 60. Łączna liczba godzin do realizacji: 360. Łączna liczba dni szkoleniowych: 45 dni (po 15 dni szkoleniowych na każdy cykl). Celem realizacji szkolenia jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniem więzi, z rodzin wieloproblemowych, z FAS oraz przejawiającymi zachowania autodestrukcyjne. Nie dopuszcza się możliwości połączenia grup.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.131.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.142.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Bliżej siebie – dalej od substancji psychoaktywnych. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni wraz z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat, w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób), grupa dzieci (maksymalnie 15 dzieci).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.142.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07 września 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu wizyty studyjnej w Republice Czeskiej, która obejmuje świadczenie usług edukacyjnych (zakres merytoryczny), tłumaczeniowych, transportowych, hotelarskich, restauracyjnych, ubezpieczeniowych. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej o: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.121.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, 2 + 2, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.121.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.124.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie., w szczególności osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.124.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby ROPS 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”. czytaj dalej o: Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby ROPS 100 sztuk parasoli promujących projekt „Śląskie dla Seniora”

ROPS.PSO.3321.US.140.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego wynikającego z obciążenia w relacji wspierającej. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni warsztatowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, profilaktyką stresu oraz podniesieniem umiejętności związanych z technikami neutralizacji wypalenia zawodowego pracowników ośrodków adopcyjnych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.140.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.135.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 20 do 21 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 26 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 13 uczestników każda),
b) od 10 do 11 listopada 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 26 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 13 uczestników każda).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 52 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo najem 2 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.135.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.122.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.122.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.120.2018 – Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury Niebieskie Karty organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty z terenu województwa śląskiego. Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty.
Liczba godzin dydaktycznych superwizji grupowej przypadająca na 1 grupę: 28.
Liczba dni superwizji przypadająca na 1 grupę: 4, każdy po 7 godzin dydaktycznych.
Liczba grup superwizji: 3.
Liczba osób w 1 grupie: około 12 uczestników.
Łączna liczba godzin dydaktycznych superwizji grupowej do realizacji: maksymalnie 84.
Łączna liczba dni superwizji grupowej: 12.
Łączna liczba uczestników: około 36 osób.
Superwizja grupowa musi odbywać się w dni robocze, pomiędzy godziną 08:30 a 17:30.
Superwizja winna odbywać się z przynajmniej 7 dniowym odstępem między spotkaniami dla poszczególnych grup. Dokładny harmonogram superwizji zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.120.2018 – Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury Niebieskie Karty organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.134.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica metodą Thomasa Gordona. Warsztaty mają trwać 24 godziny zegarowe (4 dni warsztatowe (sobota + niedziela x 2), każdy po 6 godzin zegarowych). Liczba grup warsztatowych: 2, liczące nie więcej niż 6 par (12 osób) w każdej z grup. Zatem łącznie do realizacji są 48 godzin zegarowych dla 2 grup warsztatowych dla łącznie 24 osób. Warsztaty dla obydwu grup mają odbywać się równolegle. Warsztaty mają służyć nabyciu umiejętności obserwacji zachowań i identyfikacji potrzeb własnych i dziecka, wyrażania siebie, strategii rozwiązywania konfliktów, mediacji i tworzenia reguł na zasadzie współuczestnictwa. Trening Skutecznego Rodzica metodą Thomasa Gordona ma za zadanie przygotować przyszłych rodziców na efektywne wychowanie dzieci w każdym wieku i skuteczne rodzicielstwo z jak najmniejszą ilością problemów. Warsztaty mają za zadanie dostarczyć rodzicom potrzebnych umiejętności zanim pojawią się kłopoty z dziećmi.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.134.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.133.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych z uwzględnieniem problematyki zaburzeń przywiązania. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zaburzeń przywiązania.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.133.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.132.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Przygotowanie dziecka do adopcji. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie pracy z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej w celu prawidłowego przygotowania dziecka do adopcji.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.132.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.129.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kompendium rozwoju dzieci i młodzieży. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Aspekty psychologiczne rozwoju dzieci i młodzieży oraz Wpływ środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu znaczenia wpływu środowiska oraz czynników psychologicznych na rozwój dzieci i młodzieży, poczynając od fazy niemowlęctwa do okresu dojrzewania.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.129.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.128.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest poszerzenie świadomości dotyczącej profilaktyki stresu oraz podniesienie umiejętności związanych z technikami neutralizacji wypalenia zawodowego pracowników.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.128.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.127.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Zamówienia publiczne – procedury, zasady udzielania, planowanie, szacowanie. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Planowanie i szacowanie wartości zamówienia publicznego oraz sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień – praktyczne zagadnienia po nowelizacji Pzp z uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro oraz Warsztat zamówień publicznych dla Zamawiającego. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat aktualnego stanu prawnego związanego z zamówieniami publicznymi.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.127.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.130.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Profesjonalny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy oraz Współpraca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z innymi służbami. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie profesjonalizacji i zwiększenia efektywności działań wynikających z realizacji obowiązków zawodowych koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.130.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.136.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Dylematy wychowania – warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni warsztatowe (sobota + niedziela), każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup warsztatowych: 2, liczące nie więcej niż 8 par (16 osób) w każdej z grup. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne dla 2 grup warsztatowych dla łącznie 32 osób. Celem warsztatów jest przygotowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych na zetknięcie się z typowymi dylematami wychowawczymi z jakimi na co dzień spotykają się opiekunowie dzieci. Zmierzenie się z tego typu zagadnieniami w pracy warsztatowej pozwoli przyszłym rodzicom na identyfikowanie zachowań dziecka w sposób szybki i prawidłowy oraz w sposób właściwy nauczy reagować na sytuacje trudne pojawiające się w procesie wychowawczym młodego człowieka. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.136.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.125.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Zagadnienia prawne z obszaru systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z uwzględnieniem tematyki związanej z odebraniem dziecka z rodziny. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Procedura odebrania dziecka z rodziny oraz Sytuacja prawna dziecka odebranego z rodziny. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości procedur związanych z koniecznością odbioru dziecka z rodziny i umieszczenia go w pieczy zastępczej oraz omówienie dobrych praktyk w zakresie ich stosowania. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.125.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.126.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kontrola realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej wraz z najmem sal szkoleniowych każdorazowo na terenie miasta Katowice. Szkolenie składa się z trzech modułów: Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego oraz prawa pracy; Procedury kontroli – metody i techniki prowadzenia kontroli, dokumentacja, przeprowadzanie rozmów z dziećmi podczas kontroli oraz Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny. Każdy z modułów ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 12 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 2 + 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 36 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie regulacji prawnych oraz procedur, metod i technik kontroli realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.126.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 10 sierpnia 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, obejmującej:
– Plakaty informujące o II Targach Ekonomii Społecznej,
– Bilbordy promujące II Targi Ekonomii Społecznej,
– Audycje radiowe dotyczące w szczególności II Targów Ekonomii Społecznej:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.117.2018 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowych szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Część I – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Bielsko Biała:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 07 listopada 2018 roku oraz 08 listopada 2018 roku na terenie miasta Bielsko Biała. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

Część II – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 29 października 2018 roku oraz 30 października 2018 roku na terenie miasta Częstochowa. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

Część III – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Rybnik:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 17 października 2018 roku oraz 18 października 2018 roku na terenie miasta Rybnik. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.117.2018 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowych szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ROPS.PSO.3321.US.119.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą FAS/FASD – diagnoza i formy terapii. Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenie będzie doskonalenie wiedzy uczestników w zakresie diagnostyki Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych, a także zapoznanie ich z metodami pracy i terapii dzieci, u których takie zaburzenia stwierdzono. Szkolenie ma przygotować uczestników do prowadzenia diagnozy zaburzeń ze spektrum FASD z wykorzystaniem 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego lub innego narzędzia diagnostycznego FAS/FASD. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.119.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.118.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy. Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 25 osób. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie pomagania dzieciom, które jej doświadczyły, to jest: przygotowanie do interwencji, diagnozy oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej w tym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.118.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych