Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.57.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej oraz wykładowej pod nazwą Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb dla 80 osób – 5 wykładów po 1 godzinie dydaktycznej każdy dla całego audytorium, a następnie 11 godzin dydaktycznych warsztatów dla każdej z 4 grup (11 godzin dydaktycznych x 4 grupy warsztatowe). Liczba osób w jednej grupie warsztatowej: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 25 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

ROPS.PSO.3321.US.58.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowego kursu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 10 do 12 listopada 2017 roku.
 2. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, 5 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala szkoleniowa/wykładowa/konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 40 osób, 2 sale szkoleniowe/warsztatowe/apartamenty szkoleniowe swobodnie mieszczące co najmniej 20 osób oraz 1 sala szkoleniowa/warsztatowa/apartament szkoleniowy mieszczący co najmniej 10 osób we wszystkie trzy dni kursu terapeutycznego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale I. Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.58.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas kursu terapeutycznego dla rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.59.2017 – Wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.59.2017 – Wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: jkrywult@rops-katowice.pl. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 października 2017 roku.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
 3. Załącznik 2 – Wzór umowy.

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 19 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy,
 3. Załącznik 2 – Wzór umowy.

UWAGA! W załączniku nr 1 – Formularz ofertowy występuje błąd.

Jest: Pozycja 23 – HP Laser Jet P1005 – Minimalna wydajność w stronach przy 5% pokryciu A4: 1800

Powinno być: Pozycja 23 – HP Laser Jet P1005 – Minimalna wydajność w stronach przy 5% pokryciu A4: 1500

ROPS.PSO.3321.US.54.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 3 części:
Część I – 3-dniowe zajęcia w terminie od 25 do 27 października 2017 roku
Część II – 3-dniowe zajęcia w terminie od 08 do 10 listopada 2017 roku
Część III – 2-dniowe zajęcia w terminie od 16 do 17 listopada 2017 roku
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.54.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.56.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 3-dniowego szkolenia pod nazwą Postępowania administracyjne – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji oraz aktualnego orzecznictwa w łącznym wymiarze 13 godzin dydaktycznych w terminie od 24 do 26 listopada 2017 roku.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.56.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.55.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej oraz wykładowej pod nazwą Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb dla 80 osób – 5 wykładów po 1 godzinie dydaktycznej każdy dla całego audytorium, a następnie 11 godzin dydaktycznych warsztatów dla 4 grup (11 godzin dydaktycznych x 4 grupy warsztatowe). Liczba osób w jednej grupie warsztatowej: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.55.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.52.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Kreatywny trening kompetencji psychospołecznych z elementami arteterapii dla rodziców adopcyjnych i dzieci – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem treningu jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu umiejętności społecznych, w szczególności uważnej komunikacji z dzieckiem i aktywnego słuchania dziecka. Usługa ma być zrealizowana na terenie miasta Bielsko-Biała, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dla 1 grupy warsztatowej (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 3. Łączna liczbą godzin do realizacji: 24. Łączna liczba dni warsztatowych: 6 (każdy po 4 godziny dydaktyczne). Łączna liczba uczestników: około 60 osób.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 września 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ROPS.PSO.3321.US.53.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.53.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.51.2017 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Seminarium odbędzie się na terenie miasta Katowice w dniu 08 listopada 2017 roku. Świadczenie usług polega na zapewnieniu wyżywienia oraz udostępnieniu zaplecza konferencyjnego i sprzętu podczas spotkania w obiekcie o standardzie minimum 3 gwiazdek. Obiekt powinien być o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii *** (trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Baza żywieniowa oraz sale szkoleniowo-konferencyjne muszą znajdować się w tym samym budynku. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajdować się w odległości nie większej niż cztery kilometry (4 km) od centrum Katowic (Dworca PKP). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.51.2017 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Zapytanie ofertowe z dnia 08 września 2017 roku na wykonanie ekspertyzy w zakresie potencjału rynkowego podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz promocji i wsparcia działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy w zakresie potencjału rynkowego podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz promocji i wsparcia działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym. Ekspertyza zostanie wykonana w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i wykorzystana do przygotowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rekomendacji dot. rozwoju sektora ekonomii społecznej i zaliczanych do niego podmiotów. Część podsumowująca ekspertyzy powinna obejmować co najmniej 5 głównych wniosków i rekomendacji, popartych diagnozą/analizą sytuacji w przedmiotowym zakresie, a także wskazywać bariery mogące utrudniać ich realizację.

czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe z dnia 08 września 2017 roku na wykonanie ekspertyzy w zakresie potencjału rynkowego podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz promocji i wsparcia działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.

Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2017 r. na zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, książek, płyt, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Część I:

Żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymagań Zamawiającego postawionych w zapytaniu ofertowym.

Część II:

Nie złożono żadnej oferty.

Część III:

Nie złożono żadnej oferty.

Część IV:

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Sen-Si Katarzyna Piekarska

Cena oferty brutto: 1 493,27 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Sen-Si Katarzyna Piekarska z siedzibą w Warszawie (02-210) Al. Krakowska 262/5

czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2017 r. na zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, książek, płyt, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu, utworzonego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. czytaj dalej o: Wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.47.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 17 do 18 października 2017 r. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Zajęcia obejmują 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – jedna sala mieszcząca do 25 osób dostępna w obydwa dni zajęć.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.47.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.49.2017 – Wybór wykonawcy do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w wymiarze 15 godzin zegarowych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.49.2017 – Wybór wykonawcy do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

ROPS.PSO.3321.US.44.2017 – Superwizja grupowa dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury „Niebieskie Karty” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego. Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.44.2017 – Superwizja grupowa dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury „Niebieskie Karty” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.50.2017 – Wybór osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych w Wodzisławiu Śląskim dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do realizacji na terenie miasta Wodzisław Śląski diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Usługa powinna zostać zrealizowana w wymiarze maksymalnie 100 godzin zegarowych do dnia 30 listopada 2017 roku, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.50.2017 – Wybór osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych w Wodzisławiu Śląskim dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.46.2017 – Terapia psychologiczna dla dzieci oraz rodzin z dziećmi – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług psychologicznych dla dzieci oraz rodzin z dziećmi – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych podzielony na 3 części:
a. Część I – Psychoterapia dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia na terenie miasta Częstochowa,
b. Część II – Indywidualna terapia psychologiczna na terenie miasta Chorzów,
c. Część III – Terapia rodzin i dzieci zgłoszonych do przysposobienia na terenie miasta Katowice.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.46.2017 – Terapia psychologiczna dla dzieci oraz rodzin z dziećmi – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Wybór realizatora kampanii informacyjno-promocyjnej na temat ekonomii społecznej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim obejmującej:
a) wyprodukowanie oraz wyemitowanie audycji radiowych,
b) przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego na temat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”,
c) przygotowanie i wydrukowanie broszury informacyjnej w formie tryptyku.

czytaj dalej o: Wybór realizatora kampanii informacyjno-promocyjnej na temat ekonomii społecznej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ROPS.PSO.3321.US.48.2017 – Organizacja wizyty studyjnej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji czterodniowej wizyty studyjnej zawierającej jako główne miejsca realizacji wizyty Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 39/40 oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Debrznie (77-310) przy ulicy Ogrodowej 26. Przedmiotowa usługa ma być zrealizowana dla grupy liczącej do 13 uczestników i ma obejmować: świadczenie usługi transportowej, noclegowej, restauracyjnej, ubezpieczeniowej oraz organizacji wizyty z podziałem na część merytoryczną i dobre praktyki. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.48.2017 – Organizacja wizyty studyjnej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.45.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.45.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.43.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 04 do 05 września 2017 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Zajęcia obejmują 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – jedna sala mieszcząca do 25 osób dostępna w obydwa dni zajęć.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.43.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zapytanie ofertowe z dnia 21 lipca 2017 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec. czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe z dnia 21 lipca 2017 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec.

ROPS.PSO.3321.US.42.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.42.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu, utworzonego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. czytaj dalej o: Wykonanie 300 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.40.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia w wymiarze 24 godzin dydaktycznych dla 1 grupy (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 2. Łączna liczba godzin: 48. Łączna liczba dni szkoleniowych: 6. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem metod diagnozy i możliwości terapeutycznych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.40.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.38.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu trzech szkoleń realizowanych w formie warsztatów pod nazwą Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii w łącznym wymiarze 72 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie miasta Katowice. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.38.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.41.2017 – Wybór osoby do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.41.2017 – Wybór osoby do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.39.2017 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.39.2017 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.