Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.17.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej oraz wykładowej pod nazwą Prawne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla 60 osób – 4 wykłady po 1 godzinie dydaktycznej każdy dla całego audytorium plus 1 godzina dyskusji merytorycznej dla całego audytorium, a następnie 7 godzin dydaktycznych warsztatów dla każdej z 3 grup (7 godzin dydaktycznych x 3 grupy warsztatowe). Liczba osób w jednej grupie warsztatowej maksymalnie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.17.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.16.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowego Konwentu Podmiotów Ekonomii Społecznej Reintegracyjnych, który odbędzie się w terminie od 23 do 24 maja 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 70 uczestników konwentu. Usługa obejmuje 1 nocleg, wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 uroczysta kolacja integracyjna i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas konwentu – 1 sala konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 70 osób dostępna w pierwszym i drugim dniu konwentu oraz 3 sale warsztatowe dostępne w drugim dniu konwentu: 1 swobodnie mieszcząca co najmniej 40 osób oraz 2 swobodnie mieszczące co najmniej 25 osób każda. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.16.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.15.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca z osobą uzależnioną z podwójną diagnozą. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych m. in. w zakresie tworzenia skutecznych strategii pracy oraz pomocy specjalistycznej w przypadku pacjentów z podwójną diagnozą. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.15.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.14.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Opór wobec zmiany – praca z osobą uzależnioną. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu m. in. w zakresie tworzenia skutecznych strategii oddziaływań motywacyjnych oraz pomocy specjalistycznej.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.14.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.11.2019 – Świadczenie usług cateringowych na terenie następujących miejscowości: Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Mikołów.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie następujących miejscowości: Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Mikołów. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej liczby:

 • składników przerw kawowych – 1217 sztuki,
 • składników obiadów (zupa + drugie danie) – 1172 sztuk.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.11.2019 – Świadczenie usług cateringowych na terenie następujących miejscowości: Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Mikołów.

ROPS.PSO.3321.US.12.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych m. in. w zakresie tworzenia skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży, programów profilaktycznych oraz pomocy specjalistycznej z uwzględnieniem roli szkoły.
Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.12.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.13.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji na temat zaburzeń dzieci i młodzieży związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol, wskazanie dróg pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie w zakresie diagnozy i terapii, wzbogacenie osób pracujących z dzieckiem i jego rodziną w nową wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do wspierania osób ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z prenatalnej ekspozycji na alkohol. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.13.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.10.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowego szkolenia, które odbędzie się w terminie od 11 do 12 kwietnia 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 44 uczestników szkolenia. Usługa obejmuje 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas szkolenia: 1 sala szkoleniowa swobodnie mieszcząca 50 osób wraz z wyposażeniem dostępna we wszystkie dni szkolenia. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.10.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.8.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Młodzież z problemem uzależnienia – nieletni wobec prawa. Szkolenie ma być zrealizowane w formie wykładu (trwającego 2 godziny dydaktyczne) oraz warsztatów (trwających 14 godzin dydaktycznych ). Łączna liczba uczestników szkolenia: maksymalnie 43 osoby, liczba grup szkoleniowych: 1. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą z problemami uzależnienia od środków psychoaktywnych m. in. w zakresie odpowiedzialności nieletnich wobec prawa, podejmowania interwencji wobec młodzieży stosującej środki psychoaktywne, kreowania w samorządach rozwiązań na rzecz przeciwdziałania problemom uzależnień, w szczególności wśród młodzieży oraz udzielenia pomocy specjalistycznej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.8.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.9.2019 – Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie podzielono na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.9.2019 – Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.7.2019 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców do realizacji Forów Międzysektorowych z zakresu ekonomii społecznej prowadzonych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.7.2019 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.6.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 22 do 24 maja 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
 • od 12 do 14 czerwca 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.6.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.5.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kompendium rozwoju dzieci i młodzieży. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Aspekty psychologiczne rozwoju dzieci i młodzieży oraz Wpływ środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu znaczenia wpływu środowiska oraz czynników psychologicznych na rozwój dzieci i młodzieży, poczynając od fazy niemowlęctwa do okresu dojrzewania.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.5.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.1.2019 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej liczby:

 • składników przerw kawowych – 1003 sztuki,
 • składników obiadów (zupa + drugie danie) – 78 sztuk,
 • składników zestawów posiłków (przerw kawowych oraz gorących posiłków jednodaniowych o charakterze drugiego dania) – 1742 sztuki.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.1.2019 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do siedziby:

 • Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej przy ulicy Potok 6,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 17b,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Styczyńskiego 2.

Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie (na to samo miasto, zmieni się tylko ulica), co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę.

czytaj dalej o: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.2.2019 – Realizacja cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, realizowanego na podstawie konspektu lekcji pn. Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa. Cykl składa się z 20 zajęć po 90 minut każde, to jest 40 godzin dydaktycznych, realizowanych w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.2.2019 – Realizacja cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.4.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 05 do 07 czerwca 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.4.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.3.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych z uwzględnieniem problematyki zaburzeń przywiązania. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zaburzeń przywiązania. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.3.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 500 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 500 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

czytaj dalej o: Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 500 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.166.2019 – Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji szkoleń BHP w trybie stacjonarnym obejmujących:

 • Realizację 11 szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz realizację 4 szkoleń okresowych pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Bielsku Białej przy ulicy Potok 6 w Bielsku Białej,
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28
 • Realizację 1 szkolenia okresowego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2 w Sosnowcu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług w zakresie realizacji szkoleń BHP metodą on-line.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.166.2019 – Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2019 roku.

ROPS.PSO.3321.US.165.2018 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w 2019 roku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.165.2018 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:

 • Część I zamówienia: w Bielsku-Białej, przy ulicy Potok 6 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 276,22 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze),
 • Część II zamówienia: w Częstochowie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 156,64 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze),
 • Część III zamówienia: w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Wincentego Styczyńskiego 2 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 103,30 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze).

Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ROPS.PSO.3321.US.164.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.164.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.163.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Formy udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.163.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10 oraz:

 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 17B,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 28,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy Wincentego Styczyńskiego 2,

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ROPS.PSO.3321.US.162.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kontrola realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej wraz z najmem sal szkoleniowych każdorazowo na terenie miasta Katowice. Szkolenie składa się z trzech modułów: Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego oraz prawa pracy oraz Procedury kontroli – metody i techniki prowadzenia kontroli, dokumentacja, przeprowadzanie rozmów z dziećmi podczas kontroli. Każdy z modułów ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 12 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 2 + 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 36 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie regulacji prawnych oraz procedur, metod i technik kontroli realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.162.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy (01.01-30.06.2019 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy (01.01-30.06.2019 r.). Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy (01.01-30.06.2019 r.)

ROPS.PSO.3321.US.161.2018 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – grudzień 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.).  Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.161.2018 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – grudzień 2019 roku.

Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej materiałów promujących adopcję.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej materiałów promujących adopcję. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

czytaj dalej o: Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej materiałów promujących adopcję.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2018 roku dot. projektu, wykonania wraz z dostarczeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (tabliczki – 25 szt. i ulotki – 2 500 szt.).

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

PROSPECT GROUP
ul. Marusarzówny 10/11
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Data złożenia oferty: 16.11.2018 r. godz. 14:55
Cena oferty brutto: 768,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: PROSPECT GROUP z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ulicy Marusarzówny 10/11.


Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Projekt, wykonanie wraz z dostarczeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (tabliczki – 25 szt. i ulotki – 2 500 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2018 roku, do godziny 9:00