Udzielanie informacje dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (w ramach programu Rodzina 500+)

Informacje dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (w ramach programu Rodzina 500+):

1. dostępne są na infolinii, pod numerami telefonów:

 • 32 730-68-55
 • 32 730-68-58
 • 32 730-68-59
 • 32 730-68-54

2. udzielane są telefonicznie przez konsultantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 14.00, z wyjątkiem środy
pod numerami telefonów:

 • 32 730-68-62
 • 32 730-68-59
 • 32 730-68-58
 • 32 730-68-56
 • 32 730-68-55
 • 32 730-68-54
 • 32 730-68-51

3. udzielane są w punkcie obsługi klienta (pokój 105) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka z wyjątkiem środy.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że wprowadzone od 01.04.2016 roku świadczenie wychowawcze (z programu Rodzina 500 +), podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego analogicznie jak świadczenia rodzinne.

W związku z powyższym niezbędnym jest dostarczenie oświadczenia na potrzeby koordynacji wraz dokumentami potwierdzającymi sytuację zawodową rodziców/opiekunów dziecka/dzieci n.p. aktualnego zaświadczenia o okresie zatrudnienia od pracodawcy celem ustalenia czy w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (w ramach programu Rodzina 500+) mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dołączanie ww. informacji/dokumentów, pozwoli na szybsze załatwienie sprawy dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (w ramach programu Rodzina 500+).

Dostarczenie umowy o pracę/ nieuwierzytelnionej kserokopii zaświadczenia czy tłumaczenia dokumentu nie będzie respektowane.

Druki do pobrania:

 1. oświadczenie na potrzeby koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (w ramach programu Rodzina 500+)
 2. oświadczenie dotyczące wspólnego gospodarstwa domowego
 3. oświadczenie dotyczące sytuacji zawodowej
 4. oświadczenie ogólne