W dniu 14 października 2014 roku w Katowicach odbyła się debata regionalna „Ekonomia społeczna – postawmy na efektywność i skuteczność”. Jej celem było dokonanie wielowymiarowej oceny stanu sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i określenie czynników kluczowych dla jego rozwoju, w kontekście funkcjonalności produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

W imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym, realizowanym w ramach projektu ..Szkolenie e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat:

  • „Mapowanie zasobów, sieciowanie i motywowanie partnerów do współpracy, czyli jak nawiązać międzyinstytucjonalną współpracę partnerską i ją utrzymać”
  • „Partnerskie inicjatywy lokalne – rodzaje działań i metody ich realizacji na podstawie analizy dobrych praktyk”
    oraz
  • „Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej - tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej”

- Pełna informacja oraz formularze zgłoszeniowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku w Sosnowcu odbędzie się V Regionalna Konferencja „Profilaktyka i interwencja w sytuacji krzywdzenia małych dzieci”.

Konferencja adresowana jest m.in. do przedstawicieli oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej do udziału w następujących szkoleniach:

Konferencja pt. „Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozumiem” jest realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015 i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016.

Województwo Śląskie przystąpiło do współorganizacji z Regionalnym Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego IX ŚLĄSKIEGO FORUM ABSTYNENCKIEGO Gliwice – 2014 na temat: „Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w Promowaniu Trzeźwości wśród Młodzieży”, które odbyło się w dniu 4 października 2014 roku.

Celem przedsięwzięcia była debata publiczna na temat roli profilaktyki alkoholowej oraz promocji trzeźwego, zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej