31 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzech konkursów zorganizowanych przez Województwo Śląskie w 2014 r. i koordynowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IV Kongresie „Obywatel Senior”, który odbędzie się w dniach 17-18 maja w Parku Śląskim w Chorzowie.

Po raz kolejny w naszym regionie zorganizowane zostanie wyjątkowe wydarzenie poświęcone roli i potencjałowi osób starszych we współczesnym społeczeństwie. W pierwszym dniu przewidziano liczne występy i prezentacje, warsztaty artystyczne i sportowe oraz porady specjalistów z różnych dziedzin. W kolejnym dniu zaplanowano ciekawe prezentacje, warsztaty i dyskusje, a także wręczenie certyfikatów Gminom Przyjaznym Seniorom.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych szkoleniach w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Miniatura zdjęcia z posiedzenia Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2015 rokuW dniu 17 marca 2015 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Kazimierz Karolczak – członek Zarządu Województwa Śląskiego. Udział w nim wzięła wicemarszałek Aleksandra Skowronek, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, opublikował wykaz podmiotów które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dotyczące procedury zlecania usług asystenckich przez JST w oparciu o obowiązujące przepisy, realizowane w ramach projektu Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej