Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie – podejście interdyscyplinarne.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”.

Jest to druga edycja konkursu, którego celem jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Konkurs ma również przyczynić się do promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze księgowego - umowa na zastępstwo. Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o naborze, dostępną TUTAJ.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje o zmianie terminu wizyty studyjnej w Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie z 17-19 listopada br. na 8-10 grudnia br.

Zapraszamy do udziału w wizycie.

Dodatkowe informacje na temat wizyty studyjnej można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, dzień 10 listopada 2014 roku będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające 1 listopada 2014 roku. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego będzie nieczynny.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. koordynatorzy i członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień, nauczyciele, animatorzy pracy z dziećmi i młodzieżą, pedagodzy, wychowawcy oraz koordynatorzy szkolni i powiatowi programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?".

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej