Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wykładów w ramach szkolenia nt.: Wyzwania dla terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” w dniach 15-18 września 2014 roku organizują szkolenie adresowane do osób, które chciałyby prowadzić zajęcia edukacyjne i prelekcje z zakresu problematyki HIV/AIDS i narkomanii. W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące aspektów medycznych, etyczno-prawnych, profilaktyki, wybranych elementów narkomanii i seksuologii.

W dniu 19 sierpnia 2014 roku uchwałą nr 1537/357/IV/2014 Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2014 roku.

Dotacje w łącznej kwocie 1 886 089,00 zł przeznaczono na realizację 7 zadań mających na celu wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna planuje wydanie publikacji poświęconej dobrym praktykom z zakresu ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia nt.: Podejmowanie działań wobec osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim zostaje przedłużony do 30 września 2014 roku.

Decyzja o przedłużeniu czasu trwania konkursu została podjęta ze względu na niewielką ilość zgłoszeń, na podstawie punktu IV ust. 3 Regulaminu konkursu.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej