W dniu 22 lipca 2014 roku Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1359/351/IV/2014 został przyjęty Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020. Dokument opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Program obejmuje:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach na temat „Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej - tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej”w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Letnia Akademia Seniora - PlakatUniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej serdecznie zaprasza swoich słuchaczy, jak i pozostałych seniorów z Dąbrowy Górniczej i okolic do udziału w bezpłatnym projekcie "LAS - Letnia Akademia Seniora", realizowanym w okresie od 14 lipca do 17 września 2014 r.

W ramach projektu przewidziano szereg aktywności sportowych, kulturalnych i naukowych (sportowe poniedziałki, naukowe środy, kulturalne czwartki), adresowanych dla osób powyżej 50 roku życia, spędzających wakacje w mieście.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu „Sytuacja osób starszych w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Spotkanie odbędzie się w dniach 5-6 sierpnia 2014 roku w sali szkoleniowej przy ul. Moniuszki 4 lok. 8, w Katowicach (Oddział Katowicki Centrum Szkoleniowego FRR ).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu „Problem alkoholowy podopiecznych domów pomocy społecznej”.

Spotkanie odbędzie się w dniach 30-31 lipca 2014 roku w sali szkoleniowej przy ul. Moniuszki 4 lok. 8, w Katowicach (Oddział Katowicki Centrum Szkoleniowego FRR ).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim.

Celem konkursu jest zachęcenie do podejmowania działań na rzecz nawiązywania partnerstw lokalnych oraz rozwoju ekonomii społecznej poprzez wyłonienie oraz popularyzację najlepszego plakatu promującego ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim.

Uprzejmie informujemy, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Katowicach, od 01.10.2013 roku realizuje projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu – Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans”.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej