Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje kandydatów do odbycia stażu oraz praktyk studenckich w dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Od kandydatów na stażystów oczekujemy wykształcenia wyższego lub średniego (studenci), umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych, samodzielności oraz spełnienia warunków formalnych określonych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

17 grudnia 2014 r. Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Śląskiego wydała pozytywną ocenę walidacyjną produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 99/5/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”. Decyzja Zarządu podjęta została w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej, która oceniła oferty złożone w ramach przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu. Pod uwagę wzięto m.in. wielowymiarowość prowadzonych działań, ich skuteczność oraz zgodność z potrzebami społeczności lokalnej.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17 grudnia 2014 roku do 9 stycznia 2015 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na szkolenia realizowane w 2015 roku w ramach piątej edycji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Serdecznie zachęcamy szczególnie te osoby, które w 2014 roku nie korzystały z oferowanych w ramach projektu form wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką oferowanych szkoleń

Rozstrzygnięto konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”. Wojewódzka Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 12 grudnia 2014 roku dokonała oceny zgodnie z regulaminem konkursu i wyłoniła zwycięzców:

W dniach 20-21 listopada 2014 roku w Ustroniu odbyła się regionalna konferencja pn. „Rola polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej