Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu Wyzwania dla terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Spotkanie odbędzie się w dniach 2– 3 października 2014 roku w Hotelu Tycjan w Milówce, przy Placu Wolności 7.

Para Prezydencka zaprasza gminy, powiaty i województwa z całej Polski do udziału w III edycji konkursu Dobry Klimat dla Rodziny na najlepsze programy i działania wspierające rodziny. Celem konkursu jest docenienie działań tworzących dobre warunki do funkcjonowania rodzin i sprzyjające temu, by Polacy realizowali rodzicielskie marzenia i aspiracje.

Wyróżnione samorządy otrzymują honorowy tytuł laureata oraz dyplom i statuetkę w czasie uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim, organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w kongresie, któremu będą towarzyszyły targi przedsiębiorczości społecznej. Kongres odbędzie się 30 września 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11b w Katowicach.

Celem wydarzenia jest popularyzacja idei ekonomii społecznej i zapoznanie uczestników z ofertą podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Podczas kongresu specjaliści z zakresu społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej z całej Polski podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat roli, opłacalności oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorczości społecznej, społecznych innowacji i dostępu do informacji. Przedstawiciele różnych typów podmiotów ekonomii społecznej z naszego województwa opowiedzą o swoich doświadczeniach. Będzie można również odwiedzić ich stoiska na towarzyszących kongresowi targach.

logoW poniedziałek 8 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie inaugurujące projekt "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny".

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele gmin województwa śląskiego, partnerów projektu oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką rodziny.

Na temat okoliczności i procesu powstania projektu skierowanego do rodzin opowiedzieli Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Andrzej Gościniak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Aleksandra Skowronek oraz Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - Marietta Hełka.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia nt.: Syndrom FAS/FAE – diagnoza zaburzeńi praca z dzieckiem.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli służb medycznych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

W związku z realizacją projektu systemowego: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje do współpracy trenerów oraz instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia następujących szkoleń:

logoNie mów mi, że mnie kochasz, podaruj mi swój czas - takimi słowami powitał uczestników plenerowej konferencji Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, otwierając tym samym akcję "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny".

W niedzielne przedpołudnie, wśród zieleni, w samym sercu Katowic podkreślał również, że celem akcji jest przede wszystkim wsparcie dla rodzin wielodzietnych w ich codziennym życiu, a w szczególności atrakcyjnym spędzaniu wolnego czasu, łatwiejszym dostępie do kultury, rekreacji i wypoczynku.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej